Diumenge, 16 De Desembre De 2018
Plaça de la Mare de Déu de Medina, s/n baixos ,Vilamur, 
Soriguera - 25566
Telèfon: 973620609 Fax:

17/11
2014

(__/____)ORD. FISCAL GENERAL REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALSORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
ARTICLE 1. Fonament Jurídic i Naturalesa
Fent ús de les facultades concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb els articles ...+info


Informació addicional


Destacats

Mapa Web