Dissabte, 15 De Desembre De 2018
Plaça de la Mare de Déu de Medina, s/n baixos ,Vilamur, 
Soriguera - 25566
Telèfon: 973620609 Fax:

Data del plenari: Dimecres 20 de setembre de 2017

... + info

Acta del plenari del dimecres. 5 de juliol de 2017

... + info

Acta del plenari del

Divendres, 09 de març de 2017

... + info

Acta del plenari del 23 de novembre de 2016

... + info

Acta del plenari del 31 d'agost de 2016

... + info

2a part de l'acta del plenari del dimecres, 11 de maig de 2016

... + info

1a part de l'acta del plenari del dimecres, 11 de maig de 2016

... + info

 

1.- Ratificació de la urgència de la convocatòria extraordinària urgent.

2.- Aprovació del suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014

Desenvolupament de la sessió:

La Sra. Secretària comprova que existeix el quòrum necessari per la celebració  

... + info

 

1.- Aprovació, si s'escau, de les actes anteriors.

2.- Relació de decrets

3.- Aprovació Compte General 2013

4.- Proposta d'adjudicació de varies  

... + info

 

 

1. Adhesió a la modificació de les condicions financeres de les operacions d'endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de fiançament per al pagament dels proveïdors de les entitats locals que  

... + info

1.- Aprovació, si s'escau, de lacta anterior.

2.- Relació de decrets.

3.- Aprovació padrons fiscals exercici 2014

4.- Aprovació inicial de la modificació i altes del nom de varis carrers

 

 

... + info

 

1.- Aprovació, si sescau, de l'acta anterior.

2.- Relació de decrets.

3.- Aprovació padrons fiscals exercici 2014

4.- Aprovació del "Conveni Marc entre l'Ajuntament de Soriguera i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà per la gestió del Servei de Viabilitat Hivernal de les carreteres  

... + info

 

1.- Aprovació, si sescau, de lacta anterior.

2.- Relació de decrets.

3.- Aprovació del "Conveni Marc entre l'Ajuntament de Soriguera i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà per la gestió del Servei de Viabilitat Hivernal  

... + info

Destacats

Mapa Web