al contingut a la navegació Informació de contacte

Usem de forma responsable els recursos sanitaris

Urgències: 061 Consultes generals: 012 Emergències: 112