al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Les xifres parlen de població, d'extensió de territori, de gent, de bestiar, d'anys d'antiguitat, ... però malgrat el pujar i baixar d'aquestes xifres, el municipi de Soriguera es manté viu en ple segle XXI

     Al 1972 el municipi d'Estac s'annexiona al de Soriguera la qual cosa fa que l'extensió de terrotori d'aquests darrer sigui de 160,39 Km2 malgrat que la població, al 2018, fos de 399 persones.

     L'actual municipi de Soriguera el formen 14 nuclis agregats: Rubió, Llagunes, Soriguera, Vilamur, Embonui, Puigforniu, Tornafort, Malmercat, Baro, Escós, Mencui, Arcalís, Estac i Freixa. També formen part d'aquest territori les explotacions de Llaveners, actualment amb els edificis molt malmesos i Saverneda que encara està en funcionament com a explotació ramadera.

     Aquest municipi abasta la Vall de Siarb, situada al Port del Cantó, pont històric de comunicació entre l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà, l'anomenada vall de la terra roia pel color vermell tan característic de la seva terra i les seves pedres. Aquesta terra es va pintar d'aquest color, ara deu fer uns 250 milions d'anys, quan afectà a aquest indret un clima semi-àrid que coincidí amb la deposició de materials, conglomerats, argiles, gresos i llims, que van quedar sobre el nivell freàtic i es van oxidar.

     Cal destacar també la gran influència medieval a la zona, cosa que corroboren els 5 castells que estan documentats arreu del territori, tot i que d'alguns només en queda constància en els papers, hi havia castell a Tornafort, Arcalís, Arboló, Embonui i Rubió i Vilamur era vila closa, és a dir, ciutat emmurallada.

           El municipi de Soriguera com a tal es creà l'any 1.812 a partir de les disposicions de les Corts de Cadis. L'any 1847, Freixa, Llagunes, Malmercat, Puigforniu, Rubió Tornafort i Vilamur s'hi annexionen ja que no compleixen la llei que marca que per tenir l'estatus de municipi cal tenir un mínim de 30 veïns caps de casa. A Estac va passar el mateix, el municipi es creà l'any 1812 i e 1847, per la mateixa raó esmentada abans, s'hi annexionen Arcalís, Escós i Mencui. Finalment, l'any 1972, Estac s'acaba annexionant a Soriguera.  

Soriguera

Codi
252081
Comarca
Pallars Sobirà
Població
442
Superfície
106,39
Densitat
4,2
Altitud
1.258

Superfície (km²)

Municipi
106,39
Comarca
1.377,92
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
4,2
Comarca
5,3
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
232
Comarca
3.764
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
210
Comarca
3.524
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
442
Comarca
7.288
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
66
Comarca
858
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
313
Comarca
4.905
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
54
Comarca
1.229
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
9
Comarca
296
Catalunya
256.461

Població

Municipi
442
Comarca
7.288
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
33
Comarca
448
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
165
Comarca
2.550
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
33
Comarca
664
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
1
Comarca
102
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
232
Comarca
3.764
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
33
Comarca
410
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
148
Comarca
2.355
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
21
Comarca
565
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
8
Comarca
194
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
210
Comarca
3.524
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
393
Comarca
5.746
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
27
Comarca
564
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
22
Comarca
978
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
442
Comarca
7.288
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
424
Comarca
6.510
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
18
Comarca
778
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
442
Comarca
7.288
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
221
Comarca
3.384
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
11
Comarca
380
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
232
Comarca
3.764
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
203
Comarca
3.126
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
7
Comarca
398
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
210
Comarca
3.524
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
13
Comarca
287
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
18
Comarca
251
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
31
Comarca
538
Catalunya
386.486

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
60
Comarca
960
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
54,7
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
19
Catalunya
27.849

Naixements. Nenes

Municipi
5
Comarca
24
Catalunya
26.333

Naixements

Municipi
6
Comarca
43
Catalunya
54.182

Defuncions. Homes

Municipi
2
Comarca
35
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
1
Comarca
39
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
3
Comarca
74
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
33
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
81
Comarca
1.311
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
45
Comarca
762
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
24
Comarca
531
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
21
Comarca
372
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
18
Comarca
216
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
189
Comarca
3.189
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
4
Comarca
59
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
4
Comarca
-3
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
8
Comarca
56
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
2
Comarca
137
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
2
Comarca
88
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
25
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
2
Comarca
112
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
2
Comarca
137
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-2,31
Comarca
-4,42
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
18,52
Comarca
14,5
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
18,52
Comarca
9,81
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
353
Comarca
7.056
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
337
Comarca
6.255
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
316
Comarca
6.283
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
236
Comarca
4.699
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
79
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
353
Comarca
7.134
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
0
Comarca
37
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
23
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
30
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
12
Comarca
308
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
13
Comarca
409
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
9
Comarca
11,4
Catalunya
14

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
15
Comarca
21
Catalunya
27,9

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
28,9
Comarca
26,5
Catalunya
23,4

Educació superior

Municipi
47,1
Comarca
41,1
Catalunya
34,7

Electors (Elec. municipals)

Municipi
339
Comarca
5.407
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
81,1
Comarca
81,5
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
342
Comarca
5.477
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
63,5
Comarca
65,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
337
Comarca
5.346
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
71,8
Comarca
72,6
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
339
Comarca
5.384
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
79,1
Comarca
80,6
Catalunya
60,9

Homes

Municipi
120
Comarca
1.885
Catalunya
1.942.825

Dones

Municipi
110
Comarca
1.655
Catalunya
1.715.265

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
230
Comarca
3.540
Catalunya
3.658.085

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
245
Comarca
3.775
Catalunya
3.835.570

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
10.975

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
90
Catalunya
470.915

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
160
Catalunya
160.860

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
1.425
Catalunya
2.509.920

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
1.690
Catalunya
3.152.670

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
195
Catalunya
20.860

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
50
Catalunya
36.440

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
140
Catalunya
70.355

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
25
Comarca
625
Catalunya
440.170

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
55
Comarca
1.005
Catalunya
567.825

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
965
Catalunya
562.040

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
590
Catalunya
756.965

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
135
Catalunya
763.960

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.069.700

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
1.690
Catalunya
3.152.670

Comptes de cotització

Municipi
7
Comarca
407
Catalunya
250.007

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
66
Comarca
1.559
Catalunya
1.758.796

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
802,86
Comarca
1.019,43
Catalunya
1.259,32

Homes

Municipi
22
Comarca
669
Catalunya
741.000

Dones

Municipi
29
Comarca
645
Catalunya
800.323

Total

Municipi
51
Comarca
1.314
Catalunya
1.541.323

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
5,7
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
1,3
Comarca
7,4
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
15,2
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
9,5
Comarca
128,1
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
4,6
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
10,8
Comarca
160,9
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
4,4
Comarca
74,6
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
6,4
Comarca
86,3
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
10,8
Comarca
160,9
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
188
Comarca
3.189
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
190
Comarca
5.251
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
378
Comarca
8.440
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
49,7
Comarca
37,8
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
112,6
Comarca
107,9
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
640
Comarca
13.795
Catalunya
5.970.136

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
22.002
Comarca
36.826
Catalunya
70.177

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
128
Comarca
196
Catalunya
505

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
15.371
Comarca
19.716
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.015
Comarca
5.315
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
77
Comarca
1.372
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
4.453
Comarca
53.092
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
4.530
Comarca
54.464
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
24
Comarca
410
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
50
Comarca
760
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
0
Comarca
75
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
2
Comarca
34
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
1
Comarca
46
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
26
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
77
Comarca
1.372
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
23
Comarca
326
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
16
Comarca
221
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
878
Comarca
17.603
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
2.107
Comarca
27.016
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
257
Comarca
1.952
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
0
Comarca
9.584
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
0
Comarca
204.300
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
171
Comarca
2.117
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
3.491

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
14.418

Hotels

Municipi
4
Comarca
60
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
97
Comarca
2.835
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
1
Comarca
22
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
600
Comarca
7.842
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
15
Comarca
103
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
71
Comarca
702
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
267
Comarca
4.050
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
31
Comarca
672
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
124
Comarca
2.033
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
49
Comarca
581
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
471
Comarca
7.336
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
2,25
Comarca
2,02
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
43,7
Comarca
62,5
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
_
Comarca
24
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
_
Comarca
54,13
Catalunya
3.823.878,74