al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Les xifres parlen de població, d'extensió de territori, de gent, de bestiar, d'anys d'antiguitat, ... però malgrat el pujar i baixar d'aquestes xifres, el municipi de Soriguera es manté viu en ple segle XXI

     Al 1972 el municipi d'Estac s'annexiona al de Soriguera la qual cosa fa que l'extensió de terrotori d'aquests darrer sigui de 160,39 Km2 malgrat que la població, al 2018, fos de 399 persones.

     L'actual municipi de Soriguera el formen 14 nuclis agregats: Rubió, Llagunes, Soriguera, Vilamur, Embonui, Puigforniu, Tornafort, Malmercat, Baro, Escós, Mencui, Arcalís, Estac i Freixa. També formen part d'aquest territori les explotacions de Llaveners, actualment amb els edificis molt malmesos i Saverneda que encara està en funcionament com a explotació ramadera.

     Aquest municipi abasta la Vall de Siarb, situada al Port del Cantó, pont històric de comunicació entre l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà, l'anomenada vall de la terra roia pel color vermell tan característic de la seva terra i les seves pedres. Aquesta terra es va pintar d'aquest color, ara deu fer uns 250 milions d'anys, quan afectà a aquest indret un clima semi-àrid que coincidí amb la deposició de materials, conglomerats, argiles, gresos i llims, que van quedar sobre el nivell freàtic i es van oxidar.

     Cal destacar també la gran influència medieval a la zona, cosa que corroboren els 5 castells que estan documentats arreu del territori, tot i que d'alguns només en queda constància en els papers, hi havia castell a Tornafort, Arcalís, Arboló, Embonui i Rubió i Vilamur era vila closa, és a dir, ciutat emmurallada.

           El municipi de Soriguera com a tal es creà l'any 1.812 a partir de les disposicions de les Corts de Cadis. L'any 1847, Freixa, Llagunes, Malmercat, Puigforniu, Rubió Tornafort i Vilamur s'hi annexionen ja que no compleixen la llei que marca que per tenir l'estatus de municipi cal tenir un mínim de 30 veïns caps de casa. A Estac va passar el mateix, el municipi es creà l'any 1812 i e 1847, per la mateixa raó esmentada abans, s'hi annexionen Arcalís, Escós i Mencui. Finalment, l'any 1972, Estac s'acaba annexionant a Soriguera.  

Soriguera

Codi
252081
Comarca
Pallars Sobirà
Població
431
Superfície
106,39
Densitat
4
Altitud
1.258

Superfície (km²)

Municipi
106,39
Comarca
1.377,92
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
4
Comarca
5,2
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
229
Comarca
3.641
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
202
Comarca
3.460
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
431
Comarca
7.101
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
64
Comarca
885
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
304
Comarca
4.757
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
48
Comarca
1.118
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
15
Comarca
341
Catalunya
250.143

Població

Municipi
431
Comarca
7.101
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
35
Comarca
462
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
160
Comarca
2.481
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
29
Comarca
590
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
5
Comarca
108
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
229
Comarca
3.641
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
29
Comarca
423
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
144
Comarca
2.276
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
19
Comarca
528
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
10
Comarca
233
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
202
Comarca
3.460
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
387
Comarca
5.668
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
27
Comarca
558
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
17
Comarca
875
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
431
Comarca
7.101
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
416
Comarca
6.426
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
15
Comarca
675
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
431
Comarca
7.101
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
220
Comarca
3.308
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
9
Comarca
333
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
229
Comarca
3.641
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
196
Comarca
3.118
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
6
Comarca
342
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
202
Comarca
3.460
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
12
Comarca
287
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
18
Comarca
249
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
30
Comarca
536
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
50
Comarca
980
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
55,1
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
25
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
2
Comarca
19
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
3
Comarca
44
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
4
Comarca
34
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
2
Comarca
41
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
6
Comarca
75
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
11
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
8
Comarca
183
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
2
Comarca
1
Catalunya
-8.971

Saldo migratori intern

Municipi
10
Comarca
184
Catalunya
-8.971

Immigracions externes

Municipi
3
Comarca
77
Catalunya
118.760

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
17
Catalunya
62.236

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
1
Comarca
19
Catalunya
17.499

Immigracions de la resta del món

Municipi
2
Comarca
58
Catalunya
101.261

Immigracions externes

Municipi
3
Comarca
77
Catalunya
118.760

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
40
Comarca
1.188
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
11,65
Comarca
17,56
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
0,29
Comarca
-0,49
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
11,36
Comarca
18,05
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
353
Comarca
7.056
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
337
Comarca
6.255
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
316
Comarca
6.283
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
236
Comarca
4.699
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
79
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
353
Comarca
7.134
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
0
Comarca
37
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
23
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
30
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
12
Comarca
307
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
13
Comarca
408
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
13,5
Comarca
15,3
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
16,7
Comarca
22,4
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
30,3
Comarca
26,8
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
39,5
Comarca
35,5
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
323
Comarca
5.419
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
72,8
Comarca
74,1
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
324
Comarca
5.316
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
80,9
Comarca
82,7
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
331
Comarca
5.295
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
55,3
Comarca
66
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
39
Comarca
50,3
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
315
Comarca
5.406
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
126
Comarca
1.942
Catalunya
1.864.030

Dones

Municipi
105
Comarca
1.664
Catalunya
1.621.872

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
231
Comarca
3.606
Catalunya
3.485.902

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
242
Comarca
3.828
Catalunya
3.647.096

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
10.300

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
85
Catalunya
454.930

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
145
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
1.330
Catalunya
2.327.430

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
1.575
Catalunya
2.943.190

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
190
Catalunya
21.770

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
55
Catalunya
37.790

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
140
Catalunya
69.970

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
590
Catalunya
429.340

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
980
Catalunya
558.875

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
855
Catalunya
556.740

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
585
Catalunya
714.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
135
Catalunya
708.480

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
963.565

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
1.575
Catalunya
2.943.190

Comptes de cotització

Municipi
6
Comarca
389
Catalunya
247.208

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
68
Comarca
1.578
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
649,05
Comarca
792,52
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
25
Comarca
630
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
28
Comarca
666
Catalunya
775.829

Total

Municipi
53
Comarca
1.296
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0,5
Comarca
11,6
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
1,6
Comarca
15,9
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
1,2
Comarca
24
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
17,1
Comarca
244,2
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,7
Comarca
3,5
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
21
Comarca
299,2
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
10,2
Comarca
137,6
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
10,8
Comarca
161,6
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
21
Comarca
299,2
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
169
Comarca
3.183
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
68
Comarca
3.397
Catalunya
470.081

Habitatges familiars

Municipi
242
Comarca
7.503
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
610
Comarca
13.719
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
22.600
Comarca
36.898
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
131
Comarca
196
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
15.302
Comarca
18.853
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.192
Comarca
5.000
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
2.115
Comarca
4.425
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
4.239
Comarca
54.540
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
6.354
Comarca
58.965
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
2.113
Comarca
4.362
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
1
Comarca
26
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
2
Comarca
24
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
2.115
Comarca
4.425
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
32
Comarca
362
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
32
Comarca
368
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
9
Comarca
80
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
23
Comarca
288
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
32
Comarca
368
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
1.551
Comarca
16.231
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
2.610
Comarca
25.142
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
219
Comarca
1.246
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
0
Comarca
12.772
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
71
Comarca
131.426
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
13
Comarca
470
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
78
Comarca
2.118
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
2
Comarca
39
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
4
Comarca
59
Catalunya
3.083

Places d'hotels

Municipi
97
Comarca
2.834
Catalunya
318.954

Càmpings

Municipi
1
Comarca
22
Catalunya
351

Places de càmpings

Municipi
600
Comarca
7.842
Catalunya
262.346

Turisme rural

Municipi
16
Comarca
100
Catalunya
2.514

Places de turisme rural

Municipi
83
Comarca
687
Catalunya
20.190

Turismes

Municipi
228
Comarca
3.897
Catalunya
3.554.258

Motocicletes

Municipi
37
Comarca
645
Catalunya
882.094

Vehicles industrials

Municipi
128
Comarca
1.976
Catalunya
779.051

Altres vehicles

Municipi
46
Comarca
539
Catalunya
172.003

Parc de vehicles

Municipi
439
Comarca
7.057
Catalunya
5.387.406

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
2,08
Comarca
1,85
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
41,4
Comarca
59,5
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
15.166

Generació de residus (tones)

Municipi
0
Comarca
1.022,92
Catalunya
3.793.347,5

Document Actions